Confidence - (23-24.05 2012 Krakow)
Język: polski | english

Bernhard Brehm (Bruhns)

Bernhard Brehm

Bio: Bernhard “Bruhns” Brehm to aktualnie student studiów doktoranckich na wydziale matematyki Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy), gdzie otrzymuje wynagrodzenie za myślenie o Wielkim Wybuchu. Pracował dla Recurity Labs i kocha dobrze bawić się standardami protokołów sieciowych
i pokrewnymi krypto-zagadnieniami.

Temat prezentacji: Deniability in messaging protocols

Prelegenci: Gregor Kopf, Bernhard Brehm

Język prezentacji: Angielski

Skrót:
Ostatnie podstawowe techniki i protokoły kryptografii oferują szeroką gamę funkcji oprócz poufności i integralności. Istnieje wiele protokołów, które mają bardziej zaawansowane właściwości, takie jak utajnienie przekazywania i zaprzeczania lub anonimowość. W tej prezentacji, zwrócimy głębszą uwagę na zaprzeczanie w wiadomościach protokołów. Jednym z protokołów, który twierdzi, że oferuje zaprzeczania jest OTR. Naszym celem jest pokazać granice zaprzeczania, szczególnie w protokołach, które oferują funkcje integralności wiadomości (jak robi OTR). Zrobimy to poprzez budowę protokołu, który umożliwia każdemu partnerowi w rozmowie na współpracę z grupą obserwującą, tak że może dowieść autentyczności każdej wiadomości, która była częścią rozmowy ze stroną obserwacji. Chociaż nasza konstrukcja może prawdopodobnie się rozszerzyć w sposób dość ogólny,to będziemy trzymać się OTR jako przykładu takiego protokołu.